ANBI informatie

anbi940-320 Theatergroep Flint staat bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI Naam: Stichting Theatergroep Flint
RSIN nummer 0059.70.209
Vinkenstraat 192, 1013 JX  Amsterdam
info@theatergroepflint.nl

Bestuurssamenstelling
E.D. Couvée | voorzitter
J.S. Bunder | secretaris
P.B.P Denissen | penningmeester
E.H. van Bruggen | bestuurslid
M. de Roo | bestuurslid
P.B. van Wiechen | bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Theatergroep Flint zijn onbezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding. Ingehuurde professionals die meewerken aan de projecten en voorstellingen van Flint krijgen een honorarium.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het maken en uitvoeren theatervoorstellingen, een en ander in de ruimste zin genomen. De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het maken en spelen van voorstellingen in en buiten het theatercircuit.

Hoofdlijnen beleidsplan
Theatergroep Flint doet iets dat weinig andere theatergroepen doen in Nederland: zij brengt muziektheater op basis van poëzie en liederen. Er is geen gezelschap dat ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur zo met elkaar weet te verenigen als artistiek leider Felix Strategier en zijn medezangers en medemuzikanten. Flint weet poëzie direct naar het hart van de toeschouwers te brengen en daarvoor een ruim publiek te winnen. Flint poogt Poëzie van zijn heiligheid te ontdoen. Flint is ook in staat liederen uit de volkscultuur (Ouwe Meuk) door de wijze van zingen en arrangeren op te waarderen tot het niveau dat ze feitelijk bezitten. We zijn als het ware ‘dragers van ons culturele erfgoed’, we houden het in stand door het repertoire telkens fris en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ome Joop en tante Sjaan uit de Jordaan én de literaire fijnproever. Lees meer

Bestuursverslag 2016
Klik hier

Jaarrekeningen
2014
2015
2
016

Copyright Theatergroep Flint