beeldarchief

Door jarenlange ervaring als chef-licht in de filmindustrie is licht de essentie voor het vertellen van een verhaal binnen film of fotografie. De inhoud samen met het spel tussen donker en licht bepaalt de impact van de foto.  Vormen en omtrekken worden daaraan soms ondergeschikt gemaakt. Altijd op zoek naar een spanning in de compositie die afwijkt van het algemene neem ik standpunten in die ongewoon zijn. Hiermee geef ik een handvat  waarmee de toeschouwer zelf kan invullen wat hij of zij in het verhaal erachter ziet.