Over Flint

Theatergroep Flint, literair muziektheater in de context van de tijd

Theatergroep Flint doet iets dat weinig andere theatergroepen doen in Nederland: zij brengt muziektheater op basis van poëzie en liederen. Er is geen gezelschap dat ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur zomet elkaar weet te verenigen als artistiek leider Felix Strategier en zijn medezangers en medemuzikanten.

Flint weet poëzie direct naar het hart van de toeschouwers te brengen en daarvoor een ruim publiek te winnen. Flint poogt Poëzie van zijn heiligheid te ontdoen. Flint is ook in staat liederen uit de volkscultuur (Ouwe Meuk) door de wijze van zingen en arrangeren op te waarderen tot het niveaudat ze feitelijk bezitten. We zijn als het ware ‘dragers van ons culturele erfgoed’, we houden het instand door het repertoire telkens fris en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ome Joop en tante Sjaan uit de Jordaan én de literaire fijnproever.

Flint geeft de programma’s een dramaturgische samenhang. Daardoor wordt er een opmerkelijkeinterpretatie van het materiaal gegeven. Vaak worden het persoonlijk en het maatschappelijk- politieke met elkaar in verband gebracht. De muziek versterkt de tekst en de muzikale meerwaarde maakt de voorstellingen ook voor muziekliefhebbers zeer aantrekkelijk. Komend Kunstenplan produceren we jaarlijks een nieuwe voorstelling op basis van literaire teksten. Daarnaast nemen we succesvolle voorstellingen in reprise en gaan we nieuwe projecten ontwikkelen. De nieuwe voorstellingen zijn voor een deel gebaseerd op de literaire reuzen Lucebert en Hugo Claus.

Daarnaast hebben we speciale aandacht voor projecten met minder bekende schrijvers die in onze ogen boordevol talent zitten: Boudewijn Rikmenspoel en Lisa de Rooij. Flint is al jaren de vaste bespeler maar ook de artistieke en logistieke partner van Theater de Roode Bioscoop, een podium dat zich specialiseert in literatuur en muziek. Elke zaterdag worden daar jonge dichters, muzikanten en acteurs in Café Rosso voorgesteld aan een breed publiek van liefhebbers en passanten. Café Rosso is een kweekvijver voor jong talent dat in een later stadium mee gaat schrijven/spelen aan nieuwe projecten. Voorafgaand aan het komende Kunstenplan hebben Flint en Theater de Roode Bioscoop zich dusdanig gereorganiseerd dat kantoor en backoffice worden gedeeld en het personeel, het bestuur en de directie gelijk zijn. Deze innige samenwerking zetten we in het komende Kunstenplan met volle overtuiging voort. Komend Kunstenplan gaan we onverdroten voort met het ontwikkelen van ons authentieke literaire muziektheater. Bij alle voorstellingen speelt muziek een dragende rol.

Reprises

  • Ierse Tijgers, naar het werk van Ierse Dichters (2008)
  • Als ik nog eens word geboren – liederen uit de oorlog (voorheen Heb Dank O Majesteit, 2011/2016)De Morgen Loeit Weer Aan, naar het werk van Tip Marugg (2011)
  • Midden op de Weg, naar het werk van Carlos Drummond de Andrade (2009/2010)Klaarlichte Nacht, naar het werk van Herman de Coninck (2011/2012)
  • De Poëzie-Express (2012/2013)
  • De Garagepoes (2014)
  • Het Romantisch Interbellum (2015)

Theatergroep Flint is sinds jaar en dag een vertrouwd gezicht in de theaterwereld. De laatste 20 jaar legt Flint zich voornamelijk toe op het produceren van voorstellingen waarin poëzie en muziek een centrale rol spelen.

Theatergroep Flint speelt vrijwel altijd met musici uit de moderne improviserende muziekscene. Dat wil niet zeggen dat de muziek ook voor honderd procent geïmproviseerd wordt. Integendeel, er wordt nadrukkelijk bij de gedichten en bij elke specifieke voorstelling nieuwe sluitende muziek gecomponeerd.  Wij spelen met musici als Wolter Wierbos, Ernst Reijseger, Joeri de Graaf, Niels Brouwer, Wolfert Brederode, Alan ´Gunga´ Purves, Nelson Latif, Saskia Meijs, Ernst Glerum e.v.a. Allen zijn zij geschoold en uiterst professioneel, maar vooral gepokt en gemazeld in de geïmproviseerde muziekwereld.

“Poëzie is in onze ogen niet met een geur van heiligheid omgeven, maar staat in het hart van de samenleving. Het zou op zijn minst een prominente plek in de moderne maatschappij moeten hebben.” – Felix Strategier

De voorstellingen van Theatergroep Flint worden mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.