Steun ons

UW STEUN
Uw steun maakt het mogelijk dat Theatergroep Flint het bekende gezicht in de theaters van Nederland kan blijven. Uw giften zijn belasting aftrekbaar.

Theatergroep Flint staat bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI Naam: Stichting Theatergroep Flint
RSIN nummer 0059.70.209
Vinkenstraat 192, 1013 JX  Amsterdam

U kunt uw bijdrage over maken op ING: NL38INGB0001641158

Hoofdlijnen beleidsplan
Theatergroep Flint doet iets dat weinig andere theatergroepen doen in Nederland: zij brengt muziektheater op basis van poëzie en liederen. Er is geen gezelschap dat ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur zo met elkaar weet te verenigen als artistiek leider Felix Strategier en zijn medezangers en medemuzikanten. Flint weet poëzie direct naar het hart van de toeschouwers te brengen en daarvoor een ruim publiek te winnen. Flint poogt Poëzie van zijn heiligheid te ontdoen. Flint is ook in staat liederen uit de volkscultuur (Ouwe Meuk) door de wijze van zingen en arrangeren op te waarderen tot het niveau dat ze feitelijk bezitten. We zijn als het ware ‘dragers van ons culturele erfgoed’, we houden het in stand door het repertoire telkens fris en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ome Joop en tante Sjaan uit de Jordaan én de literaire fijnproever. Lees meer

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het maken en uitvoeren theatervoorstellingen, een en ander in de ruimste zin genomen. De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het maken en spelen van voorstellingen in en buiten het theatercircuit.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Theatergroep Flint zijn onbezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding.

Bestuurssamenstelling
Terts Brinkhoff | voorzitter
Mirjam van Hengel | secretaris
Paul Stolwijk | penningmeester

Jaarrekeningen

De voorstellingen van Theatergroep Flint worden mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.